Guia Altes Capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu

Guia per a la detecció de les Altes Capacitats i la intervenció en l'àmbit educatiu

Guia per a mestres i professors que recull les principals orientacions per a detectar i intervenir en les altes capacitat en l'àmbit educatiu (educació primària i educació secundària). Aquesta guia forma part de la col·lecció de materials per a l'atenció a la diversitat del Departament d'Ensenyament.