Centres

El Servei Educatiu del Segrià té un abast comarcal

El seu àmbit d'actuació és la comarca del Segrià

Dóna servei a uns 200 Centres Educatius de la zona. Molts dels centres públics d'educació infantil i primària de la comarca estan agrupats en Zones Escolars Rurals (ZER). Al Segrià hi ha un total de 7 ZERs.

Segrià:

  • Centres d'educació infantil i llars d'infants: 59 
  • Centres públics d'educació infantil i primària: 70
  • Centres públics d'educació secundària: 19
  • Centres concertats de primària i secundària: 13
  • Centres d'educació especial: 19
  • Altres centres: 23

Més informació de consulta:

Consulta directa dels centres de la nostra comarca: