Carta de serveis

El Servei Educatiu realitza diferents intervencions i actuacions dirigides a centres, professorat, alumnat i famílies de la comarca del Segrià:

 • Valoració psicopedagògica i social dels alumnes amb necessitats educatives específiques, trastorns d’aprenentatge, adaptació, comunicació o altes capacitats.
 • Orientació educativa d’alumnat i famílies.
 • Realització d’informes tècnics psicopedagògics i socials.
 • Col·laboració en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge.
 • Organització i gestió de la formació permanent del professorat.
 • Servei de mediateca amb préstec de materials.
 • Identificació i difusió de pràctiques educatives de referència.
 • Difusió de recursos i activitats pedagògiques.
 • Col·laboració en actuacions sobre interculturalitat i valors convivencials.
 • Treball en xarxa amb centres, entitats i serveis del territori.
 • Suport tècnic i atenció fisioterapèutica a l’alumnat amb diversitat funcional.
 • Assessorament en:
  • Tecnologies i recursos digitals a l’aula.
  • Procés d’adquisició de les competències lingüístiques.
  • Impuls a la lectura.
  • Escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques.
  • Processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut
  • Estratègies d’inclusió i atenció a la diversitat.
  • Processos de canvi metodològic.
 • Suport als centres en:
  • Projectes propis i plans de centre 
  • Projectes d’innovació i del Departament.
  • Biblioteques escolars.
  • STEAM i Escoles Verdes
  • Plans Educatius d’entorn.
 • Activitats participatives:
  • Ciència al carrer. 
  • Secundària Rock. 
  • Projecte comú de lectura. 
  • Certamen literari de lectura en veu alta.
  • Congrés Anna Gené, fem ciència a l'escola.
  • Empreneduria. Petits empresaris de Ponent.
  • Jornada de Memòria Històrica (Holocaust)

Compromisos amb els centres educatius

 • Acordar el pla d’actuació anual del Servei Educatiu al centre -inici del curs.
 • Valorar la implementació del pla d’actuació -final del curs. 
 • Establir propostes de millora a partir de les valoracions fetes.
 • Rebre i gestionar altres demandes no planificades inicialment en el pla d’actuació.