SE del Segrià

El SE del Segrià està format pel conjunt de serveis educatius del Departament d'Educació, pensats per oferir un servei coordinat als centres educatius d'àmbit no universitari i al professorat de la zona, per tal de millorar el seu procés educatiu, i per atendre les prioritats establertes pel propi Departament d’Educació en el territori.

Els serveis que composen aquest Servei Educatiu són:

 • Serveis generals:
  • CRP.         Centre de Recursos Pedagògics
  • EAP 01.    Equip d'Assessorament Psicopedagògic
  • EAP 02.    Equip d'Assessorament Psicopedagògic
  • ELIC .       Equip de Llengua i Cohesió Social
 • Serveis específics:
  • CREDA     Centre de Recusos  per a alumnes amb deficit  auditiu.
  • CRETDIC  Servei d'atenció per a alumnes amb deficit  motriu.
  • CREDV     Servei de suport per a alumnes amb deficit visual.
    
 • Calendari escolar del curs 2020-2021