EAP LL-01

Presentació

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica  (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.

 • Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica tenen un àmbit d'intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats de cada zona.
 • Els EAP's estan integrats per 463 professionals, 427 dels quals són funcionaris docents d'ensenyament secundari de l'especialitat de Psicologia i Pedagogia i 36 són funcionaris del cos de diplòmats de l'Administració de la Generalitat, de l'especialitat Treballador social en el cas d'aquells equips situats en àmbits amb importants necessitats socials.
 • Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l'avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per aquell amb necessitats educatives especials i en l'assessorament al professorat dels centres docents.
 • Actualment hi ha 70 EAP's, que intervenen directament, i de forma periòdica, en els centres docents de l'àmbit territorial propi del Departament d'Ensenyament.

 

Funcions

 • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
 • Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin. Oferta de recursos, infraestructura i de serveis als centres docents i al professorat per tal que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.
 • Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional.
 • Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
 • Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics.

 

Serveis

 • Valoració de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Suport als docents.
 • Orientació alumnes i a les seves famílies

 

Horari d'atenció al públic

Tardes de 15 a 18h. amb cita prèvia.

 

Adreça

c/Leandre Cristofol, s/n - Edifici Joan Oró

25002 Lleida

Tel. 973 28 30 58

Fax. 973 26 05 41

Mail. c5900746@.xtec.cat

 

Professionals

 

OLIVART REMOLINS, Xavier Orientador psicopedagògic-Director EAP Ll-01
BENEDÍ SANTAMARIA, Letícia Orientadora psicopedagògica
CHARLES GÒDIA, Elisa Orientadora psicopedagògica
MINGUELLA ABAD, Érica Orientadora psicopedagògica
MIRASOL CLEMENTE, Irene Orientadora psicopedagògica
MOLET TORRES, Rosa M. Orientadora psicopedagògica
MORA CARBONELL, Sara Orientadora psicopedagògica
NADAL PONT, Josep Orientador psicopedagògic
ORTEU SOLÉ, Inés Orientadora psicopedagògica
VIANYA ESTOPÀ, Roser Orientadora psicopedagògica
CASTELLÓ SOLÉ, Anna Treballadora social
CLARAMUNT PALLARS, Mª Àngels Treballadora social
LLOBET MANONELLES, Gemma Treballadora social
PORTA LLARDEN, Montse Treballadora social
LLURDA MANZANA, Rosana Fisioterapeuta
MUÑOZ MONTORNÉS, M.Josep Fisioterapeuta
GARCÍA PEDROSA, Maribel Auxil.Administrativa

 

Dades del sector

Centres  Població Orientador/a Psicopedagògic/a Treballador/a Social

CENTRES INF-PRIM

Escola Alba Lleida Letícia Benedí M. Àngels Claramunt
Escola Camps Elisis Lleida Sara Mora Gemma Llobet
Escola Cervantes Lleida Josep Nadal Gemma Llobet
Escola Enric Farreny Lleida Letícia Benedí Gemma Llobet
Escola Espiga Lleida Elisa Charles Montse Porta
Escola Francesco Tonnucci Lleida Sara Mora Gemma Llobet
Escola Frederic Godàs Lleida Sara Mora Gemma Llobet
Escola Joan Maragall Lleida Inés Orteu Gemma Llobet
Escola Joan XXIII Lleida Elisa Charles Montse Porta
Escola La Mitjana Lleida Letícia Benedí Anna Castelló
Escola Països Catalans Lleida Roser Vianya Anna Castelló
Escola Parc de l'Aigua Lleida Inés Orteu Gemma Llobet
Escola Pardinyes Lleida Rosa M. Molet M. Àngels Claramunt
Escola Pràctiques I Lleida Irene Mirasol Montse Porta
Escola Príncep de Viana Lleida Inés Orteu Anna Castelló
Escola Riu Segre Lleida Rosa M. Molet Anna Castelló
Institut Escola Torre Queralt Lleida Irene Mirasol Anna CAstelló
Escola Pinyana Alfarràs Érica Minguella Montse Porta
Escola Teresa Bergadà Alguaire Érica Minguella Montse Porta
Escola Antònia Simó i Arnó Almacelles Josep Nadal Gemma Llobet
Escola d'Almenar Almenar Érica Minguella Montse Porta
Escola Sant Joan Benavent Roser Vianya Anna Castelló
Escola Sol-Ixent Corbins Rosa M. Molet M. Àngels Claramunt
ZER ALT SEGRIÀ  
Escola Blanca de Villalonga La Portella Roser Vianya Anna Castelló
Escola El Roser Torreserona
Escola Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià
ZER L'HORTA  
Escola Arrels Els Alamús Irene Mirasol M. Àngels Claramunt
Escola Antoni Bergós Butsenit
Escola Creu del Batlle Lleida
Escola El Segrià Lleida
ZER PONENT  
Escola Sant Isidre Gimenells Josep Nadal Gemma Llobet
Escola Inocencio Pardos Pla de la Font
Escola El Vilot Sucs
Escola Josep Mañé Raimat
 

CENTRES SECUNDÀRIA

 Institut Joan Oró Lleida Xavier Olivart Montse Porta
 Institut Josep Lladonosa Lleida Rosa M. Molet Anna Castelló
 Institut La Mitjana Lleida Letícia Benedí Anna Castelló
 Institut Maria Rúbies Lleida Inés Orteu Gemma Llobet
 Institut Màrius Torres Lleida Sara Mora Gemma Llobet
 Institut Samuel Gili i Gaya Lleida Elisa Charles Montse Porta
 Institut Torre Vicens Lleida Roser Vianya Anna Castelló
Institut Escola Torre Queralt Lleida Roser Vianya Anna Castelló
 Institut Canigó Almacelles Josep Nadal Gemma Llobet
 Institut d'Almenar Almenar Érica Minguella Montse Porta
 UEC- Prosec /Lleida Lleida Elisa Charles Gemma Llobet
UEC - Prosec/Almacelles Almacelles Josep Nadal Gemma Llobet

COL·LEGIS CONCERTATS

Col·legi Maristes Lleida Érica Minguella Montse Porta
Col·legi Santa Anna Lleida Xavier Olivart Montse Porta
Col·legi El Carme Lleida Xavier Olivart Montse Porta
Col·legi Mirasan Lleida Irene Mirasol Gemma Llobet

CENTRES D' EDUCACIÓ ESPECIAL

CEE Esperança Lleida Xavier Olivart Montse Porta
CEE Aremi Lleida Elisa Charles Gemma Llobet