Pla de formació de zona

Pla de Formació de Zona del Segrià. Curs 2019-2020

1. Detecció de necessitats

Les sol·licituds les podreu realitzar a través del formulari de demanda de formació

Data límit per enviar les sol·licituds: 24 de maig de 2019

Hi haurà un altre període extraordinari de demanda de formació entre els dies 1 i 15 d'ocubre de 2019

3. Calendari

4. Relació d'activitats

(En construcció visible a partir del 15 de juliol de 2019)

5. Inscripció a les activitats