Qui som

El Servei Educatiu del Segrià és un equip multiprofessional format pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP), els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i l’Equip de suport i assessorament en Llengua Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC).

L'Equip d'Assessorament Psicopedagògic està format per tres perfils professionals diferents: Orientadors Psicopedagògics, Treballadores Socials i Fisioterapeutes. 

La nostra missió:

Col·laborar i donar suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada centre.