Formació

Formació del professorat

1. Organització

El Pla de Formació de Zona del Segrià s'estructura d’acord als Criteris, instruccions i orientacions 2019-2020

Dinàmica del Pla de Formació de Zona:

  • Detecció de necessitats formatives dels centres educatius i professorat: CRP del Segrià.
  • Aprovació i supervisió de la formació: Comissió del Pla de Formació de Zona.
  • Gestió de la proposta de formació acordada: CRP del Segrià

Entitats que col·laboren en el PFZ del Segrià:

  • Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida, ICE de la UdL, Moviment d'Innovació Educativa de Lleida, Museu de Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, Centre d'Estudis del Segrià, UNESCO-Lleida.

2. Espais d'interès

3. Publicacions digitals del CRP del Segrià

  • Eines de treball docent. Espai dels Grups de Treball i Seminaris
  • Publicacions.  Són documents derivats de l'activitat docent, amb un punt de vista innovador i de recerca. Procedeixen del professorat, dels centres i de la comunitat educativa de la comarca del Segrià.

4. Eines de gestió econòmica de la formació