Àmbits

Un dels objectius del Servei educatiu del Segrià és desenvolupar tasques i actuacionsa adreçades a centres i professorat agrupades en àmbits. Els àmbits són els propis relacionats amb les diferents funcions assignades a cada un dels serveis (CRP, EAP i ELIC) que integren el Servei Educatiu. Per dur-ho a terme, el Servei té establerts professionals referents de cada àmbit que coordinen, dinamitzen i desemvolupen les diferents temàtiques i actuacions que van sorgint. La seva tasca consisteix doncs en recollir i gestionar informacions sobre cada temàtica. Consisteix també en assistir a les reunions de treball que es convoquin i col.laborar en les actuacions planificades per a cada temàtica.

 

Àmbits:

 • Ciències i Escoles Verdes: Anna Jiménez Llorens
 • Llengües estrangeres: Carme Guasch Huguet
 • Biblioteques: Teresa Solanellas París
 • Gestió documental: Teresa Solanellas París
 • Coeducació: Teresa Crusat Garcia
 • Convivència i mediació:
 • Salut i escola:
 • TAC: Jaume Samarra Pla
 • Gestió i documentació:
 • Formació Permanent: Raül Manzano Tovar
 • Servei Comunitari: Jaume Cortada Cortada
 • TDAH: Elisa Charles Gòdia
 • Altes Capacitats: Dolors Paül Santamaria
 • Treball Social: Núria Trepat Secanell
 • Fisioteràpia: M. Josep Muñoz Montornés