XVI jornada anual Xarxa de Competències Bàsiques

XVI jornada anual Xarxa de Competències Bàsiques

Des de fa 16 anys, la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) aplega docents amb voluntat de repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, per mitjà de processos de formació entre iguals i en xarxa, amb vistes a compartir i a enriquir-se mútuament.

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany és reflexionar sobre el valor i els fruits d’aquesta formació entre iguals i en xarxa, i mostrar algunes de les experiències dels centres al voltant del treball globalitzat o per projectes, concebut com a una eina per aconseguir la millora dels aprenentatges dels alumnes i l’assoliment de competències.

Enguany la xarxa està formada per 450 centres, tant de primària com de secundària, de diferents territoris, i implica uns 6.500 docents. 

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar i s’ha de tendir cap a enfocaments globalitzats.

La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre ha estat una de les eines per compartir reptes, neguits i experiències i ha propiciat la creació d’espais pedagògics. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres i enriquir-se mútuament.

DIA: 19 de maig de 2018

Lloc: Cotxeres de Sants, Barcelona

Horari: de 9 a 14 hores

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

Comparteix a les xarxes: