Tors bisexe amb cap

Tots els detalls, orificis i colors estan realitzats en plàstic i reproduïts fidelment. La maqueta comprèn els órgans reproductors femenins i els masculins.