Recursos i eines d’orientació educativa, acadèmica i professional

EINES I RECURSOS PER A L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PER A L'ACCIÓ TUTORIAL

El model competencial orientador

El model competencial orientador (acrònim SCAP que fa referència a Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne) emergeix del corpus teòric de l’orientació educativa, elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i conté els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre orientades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida.

Altres finestres d'orientació de la Generalitat de Catalunya

Recursos: