Recursos cartogràfics. Cartografia municipal i comarcal del Segrià

1.- Contingut

Cartografia digital en format PDF de la comarca del Segrià, a escala urbana, municipal i comarcal elaborada pel Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.

 Aquests mapes són descarregables en format PDF. En total hi ha 408 plànols disponibles de contingut divers: Ortofotomapes del terme municipal, nuclis urbans, cartografia topogràfica i plànols climàtics (temperatures i pluviometries mitjanes).

 

 

 

 

 

 

 

2..- Relació de cartografia elaborada

CARTOGRAFIA GENERAL DEL SEGRIÀ:

 • Mapa altitudinal del Segrià, escala 1:85.000
 • Mapa físic i de comunicacions, escala 1:85.000
 • Mapa comarcal del Segrià, escala 1:50.000
 • Mapes climàtics del Segrià
  • Temperatura mitjana anual
  • Temperatures mitjanes estacionals
  • Pluviometria anual
  • Pluviometria mitjana estacional

 

CARTOGRAFIA PER TERME MUNICIPAL MUNICIPAL:

 • Ortofotomapa, escala 1:25.000
 • Mapa topogràfic, escala 1:25.000
 • Mapa altitudinal, escala 1:25.000
 • Mapa de pendents, escala 1:25.000

 

CARTOGRAFIA URBANA:

 • Ortofotomapa dels nuclis de població, anys 1946, 1956, 1987 i 2018, escala 1:2.000
 • Plànols topogràfics urbans, escala 1:1.300
 • Plànols topogràfics zona urbana, escala 1:5.000

 

Accés a la web de recursos cartogràfics

Accés al Cercador de recursos cartogràfics elaborats