Material didàctic de l'Aeroport Lleida-Alguaire

Aprofitament didàctic de l'aeroport Lleida-Alguaire

Accés als materials didàctics

Estructura dels materials

1.- Dossier de visites escolars

2.- Plantilles de les activitats

3.- Descripció i localització

4.- Característiques tècniques

5.- Arquitectura

6.- Entorn natural

7.- Dinamització econòmca i social

8.- L'avió

9.- Viatjar en avió

10.- Serveis i oficis

11.- Il·lustracions

12.- Artefactes voladors