Mapes del Segrià

Mapes del Segrià

Mapes digitals de la comarca del Segrià utilitzables a nivell didàctic, realitzats pel Laboratori de Cartografia de la UdL.

1.- Contingut:

 Mapes digitals de la comarca del Segrià utilitzables a nivell didàctic, realitzats pel Laboratori de Cartografia de la Universitat de Lleida.

 Aquests mapes es poden visualitzar per pantalla i/o imprimir en fulls DIN A4 o DIN A3.

 Cada mapa es presenta en dos formats:

 Format .tif (major qualitat / fitxer més gran)
 Format .jpg (menor qualitat / fitxer més petit)

 Com a material complementari s'inclou el fitxer segria.pdf amb informacions sobre la comarca i cadascun dels municipis [carpeta: segria]

2.- Relació de mapes:

 1 Mapes físics [carpeta: 1-fisics]:

 Mapa físic (en color) [fitxers: 11-f.jpg i 11-f.tif]
 Mapa físic en blanc i negre [fitxers: 12-f-bn.jpg i 12-f-bn.tif]
 Mapa físic mut (en blanc i negre) [fitxers: 13-f-m.jpg i 13-f-m.tif]

 2 Mapes municipals [carpeta: 2-munic]:

 Mapa municipal (en color) [fitxers: 21-m.jpg i 21-m.tif]
 Mapa municipal en grisos [fitxers: 22-m-g.jpg i 22-m-g.tif]
 Mapa municipal en blanc i negre [fitxers: 23-m-bn.jpg i 23-m-bn.tif]
 Mapa municipal en colors [fitxers: 24-m-c.jpg i 24-m-c.tif]
 Mapa municipal mut (en blanc i negre) [fitxers: 25-m-m.jpg i 25-m-m.tif]

3 Mapes de carreteres (inclouen línies ferroviàries) [carpeta: 3-carret]:

Mapa de carreteres (en color) [fitxers: 31-c.jpg i 31-c.tif]
Mapa de carreteres en blanc i negre [fitxers: 32-c-bn.jpg i 32-c-bn.tif]
Mapa de carreteres mut (en blanc i negre) [fitxers: 33-c-m.jpg i 33-c-m.tif]

4 Mapes de la xarxa hidrogràfica [carpeta: 4-hidro]:

Mapa la xarxa hidrogràfica (en color) [fitxers: 41-h.jpg i 41-h.tif]
Mapa la xarxa hidrogràfica en blanc i negre [fitxers: 42-h-bn.jpg i 42-h-bn.tif]
Mapa la xarxa hidrogràfica mut (en blanc i negre) [fitxers: 43-h-m.jpg i 43-h-m.tif]

5 Mapes d’espais d’interès natural [carpeta: 5-natura]: 

Mapa d’espais d’interès natural (en color) [fitxers: 51-n.jpg i 51-n.tif]
Mapa d’espais d’interès natural en blanc i negre [fitxers: 52-n-bn.jpg i 52-n-bn.tif]
Mapa d’espais d’interès natural mut (en blanc i negre) [fitxers: 53-n-m.jpg i 53-n-m.tif]