Maleta didàctica del Paleolític

MALETA DEL PALEOLÍTIC

 

Les rèpliques que conté la maleta són:

 • Material Lític:

  • Còdol treballat unifacial (Paleolític Inferior)
  • Còdol treballat bifacial (Paleolític Inferior)
  • Bifaç cordiforme (Paleolític inferior - Paleolític Mitjà)
  • Denticulat (Paleolític Inferior - Paleolítc Mitjà)
  • Rascador convex (Paleolític Mitjà)
  • Punta mosteriana (Paleolític Mitjà)
  • Nucli Levallois amb remuntatge (Paleolític Mitjà)
  • Làmina (Paleolític Superior)
  • Burí sobre làmina (Paleolític Superior)
  • Fulla de llorer (Paleolític Superior)
  • Raspador sobre làmina (Paleolític Superior)
  • Nucli laminar (Paleolític Superior)
  • Bosseta amb resquills de sílex 
 • Material Ossi:

  • Venus de Willendorf
  • Venus I de Dolci Vestonice
  • Venus de Brassempouy
  • Bisó de La Madeleine
  • Cap petit de cavall de Max d'Azil
  • Zooantropomorf de Stadel
  • Propulsor de la Hiena
  • Brunzidora de Lalinde
  • Arpó de Laugerie Basse
  • Propulsor de Bedeilhac
  • Rodet paleolític
  • Atzagaia bisellada
 • Altres materials:

  • Tres pots amb òxids de manganès i de ferro

El CRP disposa d'una maleta en prèstec. Els valors d'aprenentatge que es poden fomentar amb aquest recurs són, entre altres, despertar l'interés dels estudiants per la història, reforçar les habilitats de col·laboració i presentació i impulsar el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.

MÉS INFORMACIÓ