Maleta didàctica del Neolític

MALETA DEL NEOLÍTIC

Les rèpliques que conté la maleta són:

 • Aixa (7000 anys)
 • Punta de fletxa
 • Fragment de formatgera
 • Trepant d'inèrcia
 • Llavors de blat
 • Llavors de lli
 • Llavors d'ordi
 • Petxina de Cardium edule
 • Ham amb perfil en U
 • Anells i comptes d'os
 • Punxó d'os
 • Cullera
 • Fusaiola (tortera) i fus
 • Ganivet
 • Destral polida
 • Ganivet de Charavines (França)
 • Llana
 • Placa de pintura (art llevantí)
 • Esteatita (talc)
 • Variscita
 • Ceràmica cardial

El CRP disposa d'una maleta en prèstec. Els valors d'aprenentatge que es poden fomentar amb aquest recurs són, entre altres, despertar l'interés dels estudiants per la història, reforçar les habilitats de col·laboració i presentació i impulsar el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.