Lleida, mosaic de patrimonis

Lleida, mosaic de patrimonis

Materials didàcits per treballar el Segrià elaborats pels Centres de Recursos de les Terres de Lleida.

Accés a la descripció detallada de l'exposició

Els Centres de Recursos Pedagògics dels Serveis Territorials  d’Educació i Universitats a Lleida amb el Departament de Ciències de l’Educació de l’IEI han treballat conjuntament durant els cursos 2003-04 i  2004-05 per elaborar aquesta exposició amb tots els materials didàctics que li donen suport.

Servei de prèstec de l'exposició: Truqueu al CRP del Segrià o bé directament al CRP de la Noguera

Objectiu de l'exposició

L’objectiu d’aquesta exposició és donar a conèixer la riquesa patrimonial de les Terres de Lleida mitjançant un recorregut visual que permeti descobrir-ne els espais naturals i artístics així com els aspectes econòmics, socials i culturals més rellevants de les nostres comarques.

Continguts

Els continguts temàtics d’aquesta exposició s’estructuren en sis grans blocs temàtics desenvolupats en 53 plafons de (2m x 1m) :

 1. LA COMARCA DEL SEGRIÀ (4 plafons)

 2. INFORMACIÓ GENERAL DE LES TERRES DE LLEIDA (5 plafons)

 3. INFORMACIÓ GENERAL DE LES COMARQUES (11 plafons)

 4. PATRIMONI ARTÍSTIC DE LES COMARQUES DE LLEIDA (11 plafons)

 5. PATRIMONI NATURAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA (11 plafons)

 6. PATRIMONI CULTURAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA (11 plafons)

El professorat pot triar o prioritzar els blocs que li interessi treballar amb l’alumnat.

 


Material didàctic per treballar el Segrià

L'exposició va estretament lligada al material didàctic per treballar les diferents comarques. En el nostre cas serà el segrià.
El material didàctic per treballar el Segrià està estructurat en dos grans blocs:

  • Els documents de treball amb informació exhaustiva sobre els seus trets generals més signiifcatius, elsseus municipis i el seu patrimoni natural, cultural i artísitic.
  • Les propostes didàctiques relacionades amb el treball a l'aula sobre la seva situació i diviisió comarcal, el medi físic, la població, el clima, la seva flora i la seva fauna, la seva economia, les seves comunicacions, les seves festes, els seus costums i tradicions i l seva història i monuments més rellevans.