Jocs de bitlles

Dos jocs de bitlles

Cada capsa conte 6 jocs de bitlles i 3 bitllots grans de fusta. 


Bitlles i bitllot