Expo-Val. Exposició sobre valors

Expo-Val. Exposició sobre valors

EXPO-VAL és una iniciativa de l’Associació Internacional de Voluntariat (AIV) que pretén difondre valors, sensibilitzar envers el Voluntariat Social i col·laborar amb els educadors en aquesta tasca tan important de formació en els valors. Es tracta d'una senzilla EXPOsició sobre VALors, dissenyada  de manera que sigui fàcilment transportable i muntable en qualsevol centre o local.

OBJECTIUS:

- Fer una reflexió sobre els valors que han de ser el fonament de la societat del segle XXI.
- Commemorar que iniciem un nou segle per retre homenatge a les persones que han viscut, de forma destacada, els valors i que han ajudat a millorar la societat.
- Mostrar el Voluntariat com una forma de viure aquests valors.

ESTRUCTURA DE L'EXPO-VAL:

  • Part 1- Valors: breu introducció visual i conceptual als valors que fan que la persona sigui més persona, és a dir,  més humana, més solidària... més feliç.

Cada cartell conté:

- Fotografia representativa del valor.

- Frase o paràgraf explicatiu del valor representat (extret de la col.lecció "Valors per Viure" editat per Brúixola (versió catalana) i Ed. CCS (versió castellana).

  • Part 2- Personatges: presentació d'una selecció de 30 persones que, durant el segle XX, han viscut de manera destacada algun valor.

Cada cartell conté:

- Fotografia de la persona (la majoria són persones conegudes, però també se n'ha escollit alguna d’anònima per no relacionar directament “fama” i vivència de valors)..

- Breu ressenya biogràfica: nom i cognom, valor destacat durant la seva vida, nacionalitat, any neixement i mort (?).

- Per què se l'ha escollit per formar part de l'exposició.

  • Part 3- El Voluntariat: una invitació a viure els valors: llistat de valors fonamentals sobre els que es construeix el Voluntariat.

Cada cartell conté:

- Diàleg  introductori entre dos adolescents, la Laura i l’Oriol. Us els podeu imaginar amb 14-15 anys i sovint amb diferent punt de vista sobre una mateixa qüestió.

- Dibuix representatiu de com el voluntari viu el valor en qüestió.

- Justificació de per què el Voluntariat Social es fonamenta en aquest valor, és a dir, com aquest valor conforma l’estil de vida del voluntari.

MATERIALS:

- Podeu disposar de l'exposició en format imprès demanant-la al CRP. Els 74 cartells que la composen van acompanyats d'una guia didàctica i d'un disquet amb informació complementària sobre l'exposició. També conté una proposta d'activitats per treballar amb els alumnes. 

- Podeu també descarregar l'exposició en format digital (pdf):