El nostre planeta, els nostres drets

El nostre planeta, els nostres drets

Material educatiu UNICEF per al curs 2017-2018

Lluitar contra el canvi climàtic pot ser un objectiu educatiu? Pensem que sí: el canvi climàtic és un dels reptes més importants als quals s’enfrontaran les generacions presents i futures i, de fet, ja està impactant en les vides de molts infants d’arreu del planeta. Dotar el nostre alumnat dels coneixements, competències i actituds que els permetin enfrontar-se a aquest desafiament amb opcions de superar-lo és una responsabilitat inajornable.

Els materials tracten el tema dels Drets i Clima des de drets a la salut i la participació de la infància en un context de  canvi climàtic. Aquest té un paper important en algunes catàstrofes naturals que posen en perill els drets d’infants d’arreu del món, com ara els tifons, les inundacions, les onades de calor o l’amenaça de la sequera i la desertització en països com el Níger.

Contingut de la proposta didàctica:

Guia didàctica

La guia resumeix algunes idees que poden servir d’inspiració als centres educatius i docents que vulguin abordar el canvi climàtic des dels drets de la infància, fomentant la participació i la responsabilitat de l’alumnat, tant des del seu entorn més proper (centre educatiu, barri, municipi…) com en relació amb la dimensió global del problema.

Activitats per etapa

Educació Infantil: Ens protegim del clima

Educació Primària: Veus per defensar el planeta

Educació Secundària: Missió: un futur sostenible