El món de Màrius Torres

El món de Màrius Torres. Un viatge des de la realitat cap a l'interior.

Autores: Ester Graell, Alba Pascual, Montse Segarra, Maria Serra i Esperança Solans

No hi ha dissort més gran que no canviar, quan tot canvia entorn nostre.
Goethe (extret de la llibreta de notes de Màrius Torres (1937)

Exposició elaborada amb l’objectiu d’apropar la persona del poeta als nostres escolars.
Adreçada a l’alumnat de Primària i de Secundària, presenta la visió del món que ens ofereix Màrius Torres a través dels seus poemes i s’articula a l’entorn de tres eixos: el món real, el món personal i el món artístic del poeta.

Plafons de l'exposició (en format pdf):

Plafó 1: El món de Màrius Torres

Plafó 2: Cronologia (I)

Plafó 3: Cronologia (II)

Plafó 4: El món real (I)

Plafó 5: El món real (II)

Plafó 6: El món personal (I)

Plafó 7: El món personal (II)

Plafó 8: El món personal (III)

Plafó 9: El món artístic (I)

Plafó 10: El món artístic (II)

Plafó 11: Què en diuen, de Màrius Torres?

Material didàctic complementari

  • Guia didàctica: Activitats per a l'alumnat i poemes comentats per al professorat.