Banc de Recursos de Lectura

Banc de Recursos. La lectura: font de plaer i de coneixement

Repositori d’informació permanentment actualitzada de recursos relacionats amb la lectura en tot el seu abast. Aquest espai és fruit d'una tasca de col·laboració entre diversos CRP de Catalunya que formen un grup de treball en xarxa.

En aquest espai hi podeu trobar informació rellevant i actual relacionada amb:

 • La biblioteca escolar.
 • La competència informacional.
 • La competència lectora.
 • L'educació literària.
 • Fomació relacionada amb la lectura i el món de les biblioteques escolars.
 • La lectura digital.
 • Les guies de lectura.
 • El pla de lectura.
 • Els recursos d'animació lectora disponibles als CRPs.
 • Propostes didàctiques.
 • Pràctiques educatives.

A més hi podeu trobar informació actualitzada d'activitats de dinamització elctora previstes al territori (jornades, trobades, congressos...), reculls d'acticles i seleccions bibliogràfiques relacionades amb la temàtica, i enllaços a altres espais de temàtiques relacionades.