Aprendre per cooperar, cooperar per aprendre (Recull)

Aprendre per cooperar, cooperar per aprendre (Recull)

El Programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar)– està inspirat en el títol d’un llibre de R. Slavin i els seus col•laboradors i suggereix la doble finalitat que tenen en l’escola els equips d’aprenentatge cooperatiu: els utilitzem, no només perquè l’alumnat aprengui més i millor els continguts escolars (“cooperar per aprendre…”: el treball en equip com a recurs), sinó també perquè aprengui a treballar en equip (“…/aprendre a cooperar”: el treball en equip com a un contingut o una competència més que també ha d’aprendre).

Taller dut a terme a l'Escola de La Mitjana de Lleida durant el mes de novembre de 2017.

Materials utilitzats durant la formació:

Enfocament teòric. Universitat de Vic. Programa CA/AC.

Escola Pompeu Fabra de Salt  -Secundària-

Escola Camí del Mig de Mataró -Primària-

Més informació: