Ulls en acció

Ulls en acció

Optometria i aprenentatge escolar

Amb la col·laboració de:
ASSOCIACIÓ CATALANA D'OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL
Araceli Garcia (Optometrista de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual)

“Ulls en acció” és un projecte que té la voluntat de vincular l’optometria i l’educació amb l’objectiu de prevenir i detectar problemes i condicions visuals desfavorables que poden dificultar assolir els coneixements que li són propis a cada infant en funció de l’edat.

Es vol detectar si el nen o la nena té suficient maduresa i està preparat/a per a iniciar l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul, i quines habilitats visuals cal treballar en l’aula per assolir millor els seus aprenentatges.

La proposta s’articula a través d’un itinerari formatiu pensat per als centres que vulguin articular aquest projecte.

Objectius:

1. Conèixer quines són les habilitats visuals que intervenen en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les matemàtiques.
2. Conèixer quina relació existeix entre la visió i la psicomotricitat.
3. Presentar quins són els indicadors per saber si la dificultat d’aprenentatge és una falta de maduresa en el desenvolupament o un trastorn.
4. Capacitar al professorat en la detecció de problemes visuals relacionats amb l’aprenentatge.
5. Aportar les estratègies pedagògiques que cal introduir en l’aula per millorar l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul.
6. Millorar l'aprenentatge de la lectura, escriptura i càlcul a l'educació primàia.

Proposem als centres:

-Una anàlisis del desenvolupament de la visió de l’alumnat en les edats d’Educació Infantil i Primer de Primària.

-Exercicis per millorar l’agudesa i maduració visual per als alumnes dels diferents cursos escolars i a través de diferents àrees del coneixement. Se’n fa el seguiment.

-Les habilitats a desenvolupar són; Agudesa visual, fixació, control de moviments oculars, canvi d’enfocament, enfocament mantingut, coordinació ull-ma, percepció visual, memòria visual, visualització.

-Destaquem la motivació alta de l’alumnat i la millora pel que fa en aprenentatges concrets.

Itinerari formatiu:

- Curs 2015-16 6096701609 Seminari d’equips de centre “Relació de la visió i la psicomotricitat amb la lectura i la escriptura. Iniciació”

- Curs 2016-17  6096571609 Seminari d’equips de centre “Relació de la visió i la psicomotricitat amb la lectura i la escriptura. Seguiment”

- Jornades “Com Millorar els Aprenentatges avui. Visió i Aprenentatge  entre els elements de reflexió per afrontar amb èxit l’aprenentatge escolar”. Dissabte 11 de febrer de 2017. Universitat de Barcelona. En les jornades és presenta el projecte “Ulls en acció” de l’Esc Magí Morera

Centres participants:

- ESC Magí Morera. Lleida (Presentació del projecte)

- ESC Joan XXIII. Lleida. (Projecte)

- ESC Mare de Déu del Carme. Alcoletge

Comparteix a les xarxes: