Relacions de control abusives

Projecte de sensibilització als i les adolescents per a identificar les relacions de control abusives

Organitzen el Projecte:

 • Departament de Presidència - Institut Català de les Dones
 • Departament d’Ensenyament - Serveis educatius del Segrià
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Famílies

Col·laboren:

 • INS Ronda: Cicle formatiu d’integració social
 • C. Episcopal: Cicle formatiu d’integració social
 • INS La Caparrella- Imatge i so. Informàtica. Arts gràfiques
 • Aula municipal de teatre de Lleida- Arts escèniques

Missió:

Que les i els joves identifiquin els comportaments o actituds que poden esdevenir una relació tòxica i no igualitària.

Objectius:

 • Implicar en major nombre possible de centres i alumnes, per a que l’actuació arribi al màxim de joves possibles.
 • Ajudar als joves a identificar relacions abusives i per poder donar una resposta assertiva a la situació.

Àmbit d'actuació:

Joves de 12 a 20 anys. Els/les estudiants de cicles formatius, tant de cicle mitjà com superior desenvoluparan l’estructura dels tallers, els materials de sensibilització i realitzaran els tallers a l’alumnat de Primària. Els/les estudiants de 6è de Primària  rebran els tallers de sensibilització.

Metodologia:

Que siguin les i els propis joves els que redactin  el programa de sensibilització,  els desenvolupin, i els difonguin de forma que aprenguin a detectar les actituds sexistes, es sentin implicats i sentin que el programa es seu. La metodologia es base en tallers entre iguals, i amb el mètode learning by projecte.

Temporalitat:

Dos cursos escolars. Curs 2016-17 / Curs 2017-18

Fases del projecte:

 • Fase 1 / Curs escolar 2016-2017 (de setembre a desembre de 2016). PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I FORMACIÓ

Es presenta i consensua la proposta entre les institucions organitzadores i centres educatius col·laboradors que entre tots es pren el compromís d’avançar en el projecte. 

Fan suport al projecte i aporten la seva expertesa:

- SIE. Servei d’intervenció especialitzada- Supervisió de tot el projecte per tal que no s’escapi cap relació abusiva en el projecte sense ser detectada i tractada.
- UdL- Departament de Pedagogia, Psicologia- Serveis Cientifico-tècnic per a millora de la convivència als centres educatius Assessorament en la regulació emocional.
- Centre Dolors Piera de la UdL- suport en la tasca de disseny de la formació.

La següent activitat de formació aportarà els coneixements teòrics per desenvolupar el projecte: Curs 6090081609 Sensibilització als i les adolescents per a identificar les relacions de control abusives.

 • Fase 2 / Curs escolar 2017-2018. DISSENY DELS TALLERS I DELS RECURSOS DE SENSIBILITZACIÓ

Coordinació durant tot el curs del Projecte de sensibilització als i les adolescents amb el professorat implicat dels centres participants i Institucions participants, per mitjà d’un seminari de Coordinació (PFZ Segrià) que permetrà desenvolupar-lo i aplicar-lo. Implicarà:

 1. Coordinació amb els respectius tutors dels grups de TIS  amb l’objectiu de dissenyar els tallers.
 2. Coordinació amb els tutors d’altres cicles formatius per elaborar els materials de suport per als tallers.
 3. Programació amb els alumnes del TIS dels tallers que impartiran a les hores de tutoria als alumenes de 6è de primària.
 4. Seguiment dels tallers.
 5. Avaluació del projecte.

La participació de l’alumnat de cicles formatius es concretarà amb les següents accions:

- L’alumnat d’aquests centres hauran de detectar diferents situacions de la vida quotidiana on es donen relacions abusives, i formes d’eradicar-les. Per aquest objectiu el professorat dels centres estarà acompanyat de l’expertesa dels professionals externs assenyalats als recursos.

- L’alumnat del TIS redactaran una proposta de taller per tal de desenvolupar a la 6è de Primària, sobre la identificació de les relacions abusives.

- Elaboració de productes de sensibilització com un joc, un videoclip o obra de teatre, una campanya... per detectar i desemmascarar diferents situacions abusives extremes... amb el doble objectiu de tenir-ho com a material didàctic per als tallers i crear un arxiu de recursos pedagògics i didàctics que es posarem a disposició de tutors i tutores.

 • Fase 3 / Curs escolar 2017-2018 / 2n quadrimestre. REALITZACIÓ DELS TALLERS ALS ALUMNES DE 6è DE PRIMÀRIA

1.- Presentació dels tallers a les direccions dels centres
2.- Planificació dels tallers als centres de Primària.
3.- Realització dels tallers

Aquests tallers impartits pels alumnes del TIS formarien part d’una activitat curricular del centre, atesa la dificultat d’incorporar-ho com a pràctiques (assegurança, pràctiques en una empresa, signatura d’un conveni...). D’aquesta manera durant una setmana tots els/les alumnes de TIS anirien a fer aquesta activitat fora del seu centre formatiu.

IES Ronda: Cicle formatiu d’integració social (TIS)
C. Episcopal: Cicle formatiu d’integració social (TIS)

 • Fase  4 / octubre 2018. AVALUACIÓ DEL PROJECTE

-- Reunió de valoració amb totes les persones referents de cada centre, per poder avaluar el resultat final.

 

Comparteix a les xarxes: