Projecte comú de lectura Pinotxo

Projecte comú de lectura Pinotxo

Aquest projecte comú de lectura és una proposta oberta als centres educatius i biblioteques públiques dels cursos 2015 al 2016. Aquest és el tercer projecte comú de lectura endegat per la Xarxa de Biblioteques Escolars de les Comarques de Lleida després de treballar el Projecte comú de lectura "Alícia al país de les meravelles". Aquest nou projecte a l'entorn del llibre "Pinotxo"  és una proposta oberta als centres educatius per treballar la lectura tot promovent el desenvolupament de les competències bàsiques, facilitant la participació de tots els centres educatius, biblioteques públiques i entitats que s'hi vulguin sumar. Tot plegat és possible gràcies al treball de la “Xarxa de Biblioteques Escolars de les Comarques de Lleida” formada per: representants dels  Serveis Educatius (CRPs, ELICs), de les Biblioteques Públiques de les terres de Lleida,  de l’Ajuntament de Lleida, de l’ICE-UdL i de Centres Educatius Puntedu.

Tots els continguts d'aquest projecte es poden trobar en aquest espai web creat a mode de recull:

Accés a l'espai dels continguts del Projecte

En aquest espai s'hi pot trobar: 

- Propostes d'aprofitament didàctic.

- Recull d'experiències i reculls fotogràfics de les difererents trobades i jornades que es van fer. 

- Recull de maletes de lectura

- Accés las materials de la V Jornada de Biblioteques Escolars. (Dissabte 9 de maig de 2015)

Curs 2016-2017:

- VI Jornada de Biblioteques escolars- (Accès al programa)

- Finalistes del Concurs literari i plàstic "Saludem Pinotxo". Recull de fotografies de l'entrega de premis.

Comparteix a les xarxes: