Projecte comú de lectura Petit Príncep

Projecte Comú de Lectura Petit Príncep

Aquest projecte comú de lectura és una proposta oberta als centres educatius i biblioteques públiques duta a treme dels cursos 2010 al 2012. Es pretén donar una resposta conjunta per treballar la lectura als centres educatius a partir d’un pretext comú, el llibre d’ “El Petit Príncep”, però amb mirades i dimensions diferents en funció de la realitat  i necessitat de cada centre educatiu. Per fer-ho es preparen i posen en pràctica a l'aula guies de lectura, recursos,  experiències... Tot plegat és possible gràcies al treball de la “Xarxa de Biblioteques Escolars de les Comarques de Lleida” formada per: representants dels  Serveis Educatius (CRPs, ELICs), de les Biblioteques Públiques de les terres de Lleida,  de l’Ajuntament de Lleida, de l’ICE-UdL i de Centres Educatius Puntedu.

Tots els continguts d'aquest projecte es poden trobar en aquest espai web creat a mode de recull:

Petit Príncep

Accés als continguts del Projecte

En aquest espai s'hi pot trobar: 

- Guies de lectura.

- Recull d'experiències i reculls fotogràfics de les difererents trobades i jornades que es van fer. 

- Accés a les 1es Jornades de Biblioteques escolars de les comarques de Lleida (17-10-2019)

- Accés a l'Exposició i intercanvi d’experiències dels treballs realitzats pels centres educatius de les comarques de Lleida (Del 21 d’octubre al 5 de novembre de 2010)

- Accés a la II Jornada de Biblioteques escolars de les comarques de Lleida (26 de novembre de 2011) 

Comparteix a les xarxes: