Projecte comú de lectura Alícia al País de les Meravelles

Projecte comú de lectura Alícia al País de les Meravelles

Aquest projecte comú de lectura és una proposta oberta als centres educatius i biblioteques públiques duta a treme dels cursos 2012 al 2014. Aquest és el segon projecte comú de lectura endegat per la Xarxa de Biblioteques Escolars de les Comarques de Lleida després de treballar el Projecte comú de lectura "El petit Príncep", en el que es van treballar quatre itineraris de lectura: L'astronomia, l'amistat, la justícia i el medi ambient. Aquest nou projecte a l'entorn del llibre "Alícia al país de les meravelles"  és una proposta oberta als centres educatius per treballar la lectura tot promovent el desenvolupament de les competències bàsiques, facilitant la participació de tots els centres educatius, biblioteques públiques i entitats que s'hi vulguin sumar. Tot plegat és possible gràcies al treball de la “Xarxa de Biblioteques Escolars de les Comarques de Lleida” formada per: representants dels  Serveis Educatius (CRPs, ELICs), de les Biblioteques Públiques de les terres de Lleida,  de l’Ajuntament de Lleida, de l’ICE-UdL i de Centres Educatius Puntedu.

Tots els continguts d'aquest projecte es poden trobar en aquest espai web creat a mode de recull:

Accés a l'espai dels continguts del Projecte

En aquest espai s'hi pot trobar: 

- Propostes d'aprofitament didàctic.

- Recull d'experiències i reculls fotogràfics de les difererents trobades i jornades que es van fer. 

- Recull de maletes de lectura

- Accés als materials de la III Jornada de Biblioteques escolars.  (Dissabte 9 de maig de 2015)

- Accés als materials de a la IV Jornada de Biblioteques Escolars. (Dissabte 17 de maig de 2014)

- Accés las materials de la V Jornada de Biblioteques Escolars. (Dissabte 9 de maig de 2015)

Comparteix a les xarxes: