Internacionaltzació de la FP Lleida-Osnabrück

Internacionaltzació de la FP Lleida-Osnabrück

El Programa d’Aprenentatge Permanent Comènius Regio titulat “Internacionalització de la Formació Professional mitjançant pràctiques en l’estranger”, està desenvolupat per dues regions sòcies: Per una banda el cutsom essay uk Landkreis Osnabrück i per l’altra la Inspecció d’Ensenyament dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En aquest espai s'hi pot trobar: 

- Els materials de la 1a jornada que es va realitzar el 2015

- Documents i informació relacionada amb l'oferta de pràctiques a aquesta regió alemanya adreçada a estudiants de FP de Catalunya.

- L'accés directe al web del cutsom essay uk Landkreis Osnabrück.

- Diferents documents de suport a la mobilitat de l'estudiantat.

Comparteix a les xarxes: