Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA)

Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat

Us comuniquem que s’ha publicat en el Portal de Centre la convocatòria de selecció de Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA) en centres educatius de Catalunya públics, de titularitat del Departament d’Educació, en el marc del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcInnovacioPedagogica/Detall?p_proc=106622

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/InnovacioPedagogica/A742.pdf

Gestionar aquesta sol·licitud pot ser molt útil per donar resposta als alumnes més vulnerables i pels centres que els atenen. Es poden justificar despeses d’actuació fetes entre el 1 de gener de 2019 i el 31 d'agost de 2020 (període durant el qual els centres han de desenvolupar les actuacions objecte de la Resolució).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2019

Us animem a compartir amb altres centres aquesta convocatòria i us avancem les 5 àrees de finançament possibles, si sou centre sel·leccionat.

 1. Modalitat A. Accions de reforç educatiu extern proporcionades, en horari lectiu, per orientadors, docents, professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables. Inclou activitats personalitzades d’atenció, suport a les competències bàsiques, orientació i reforç educatiu per als alumnes de necessitats específiques atenció a la diversitat en horari lectiu.
   
 2. Modalitat B. Extensió educativa amb un component lúdic, dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar. Inclou tallers, sortides i activitats lúdiques i motivadores per millorar les competències personals i socials a partir de la implicació dels alumnes en les activitats als barris o municipis i diferents espais educatius (per exemple, biblioteques, museus, camps d’aprenentatge, etc.).
   
 3. Modalitat C. Orientació als alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar. Inclou activitats d’orientació amb alumnes destinataris i els seus professors, per assolir les competències bàsiques i les competències de l’àmbit personal i social en l’acompanyament als alumnes i en el seu projecte de vida, posant èmfasi en les transicions educatives.  
   
 4. Modalitat D. Grups interactius per crear una comunitat i xarxa de suport en els centres participants. Inclou tallers, sessions i activitats de suport a les famílies i agents educatius de col·lectius vulnerables, a través de la seva participació en la inclusió i acollida a la comunitat educativa. 
   
 5. Modalitat E. Creació d’activitats i material educatiu de reforç per proporcionar suport als alumnes en període de vacances. Inclou el suport a les activitats d’educació en el lleure i estades estivals de suport educatiu als alumnes a través d’espais didàctics específics, i facilita l’accés virtual a recursos educatius vinculats a la dimensió d’aprendre a aprendre per als alumnes en risc d’exclusió, en períodes festius i de vacances.

 

Comparteix a les xarxes: