Període extraordinari de demanda d'activitats de formació PFZ del Segrià 2020-2021

PERÍODE EXTRAORDINARI DE DEMANDA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN CENTRE PFZ SEGRIÀ 2020-21

S'inicia el període extraordinari de demanda d'activitats de formació en centre del Pla de Formació de Zona del Segrià:

  • Període de demanda: De dijous, 1 d'octubre, al dijous, 15 d'octubre. Calendari PFZ

MODALITATS DE FORMACIÓ 

ACCÉS AL FORMULARI DE DEMANDA

Formulari de demanda de formació

Introduïu el correu de centre - Marqueu formació en centre- Trieu: Taller a Centre - Formació Interna de Centre - Assessorament (en funció de la modalitat que necessiteu)

En cas que la demanda estigui relacionada amb l'àmbit ELIC -Llengua i Cohesió Social- podeu contactar amb la referent ELIC del vostre centre.

FORMACIÓ EN CENTRE

ASSESSORAMENT

L’Assessorament a Centre és una modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu. Té un mínim de 20 h., amb una part no presencial individual o col·lectiu relacionat amb la transferència immediata d'1/3 aproximadament.

TALLER A CENTRE

L’Assessorament a Centre és una modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu. Té un màxim de 15 h, amb una part no presencial individual o col·lectiu relacionat amb la transferència immediata d'1/3 en tallers superiors a 5 h.

FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. La durada és de 45 h per itineraris de caràcter guiat i de 30 h per a itineraris de caràcter propi.

Comparteix a les xarxes: