OFERTA FORMATIVA D'ESTIU DE LLENGÜES ESTRANGERES

Activitats d'estiu en llengües estrangeres

Us informem que ja és obert el termini d'inscripció als cursos de l'estiu organitzats pel Departament. Es tracta d'actuacions específiques per a l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües estrangeres. Una de les actuacions més importants, dins el Pla de Formació Permanent de les llengües estrangeres, és l’organització d’activitats de formació en metodologia, en AICLE i en llengua instrumental anglesa i francesa.

Trobareu la informació: oferta a tot Catalunya, requisits, calendari, criteris de priorització, ..., aquí.
  
Abans d'accedir a la inscripció llegiu les instruccions de la convocatòria. Per resoldre dubtes podeu consultar l’apartat de preguntes més freqüents. Alguns aclariments al respecte:

  • Aquesta formació és adreçada només al personal en actiu:

Centres educatius públics de nivell no universitari.
Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
Serveis educatius.
Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
Inspecció d'Educació.

  • Cal disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a:  http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/
  • El període d'inscripció és del 15 al 31 de maig (ambdós inclosos).
  • Si el vostre nivell de llengua no consta a l’ATRI,  cal omplir el següent FORMULARI i adjuntar el certificat de nivell de llengua (B2/C1/C2) escanejat dins del període de sol·licitud.

Aquesta és l'oferta a Lleida

  • ANGLÈS - LLENGUA INSTRUMENTAL:

9006660500 Anglès instrumental. Nivell 5+

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 13/7/2018 de 9:30 a 13:30

9006710500 Anglès instrumental. Beyond C1

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 13/7/2018 de 9:30 a 13:30

9006790500 Advanced Speaking Skills B2/C1

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 11/7/2018 de 9:30 a 13:30

El curs següent s’adreça exclusivament al professorat especialista d’anglès:

9006930500 Advanced Speaking Skills C2

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 11/7/2018 de 9:30 a 13:30

  • FRANCÈS - LLENGUA INSTRUMENTAL:

9006970500 Expression orale B2/C1

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 11/7/2018 de 9:30 a 13:30

El curs següent s’adreça exclusivament al professorat especialista de francès:

9007120500 Expression orale C2

Curs. EOI de Lleida (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 11/7/2018 de 9:30 a 13:30

  • METODOLOGIA - ANGLÈS:

Infantil i Primària:

9006230500 Let's get familiar with English sounds!

Curs. INS Marius Torres (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 6/7/2018 de 9:00 a 13:00

Secundària i Batxillerat:

9006460500 Get your students speaking and communicating!

Curs. INS Marius Torres (Lleida). Del dilluns 9/7/2018 al 13/7/2018 de 9:00 a 14:00

6001740500 Currículum i avaluació competencial per àmbits (lingüístic)

2017-2018 Curs. Secundària Obligatòria

Del 2/7/2018 al 6/7/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 9:30h a 13:30h

INS Joan Oró

  • AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera):

Internivells:

9006010500 Introduction to CLIL (AICLE)

Curs. INS Marius Torres (Lleida). Del dilluns 2/7/2018 al 9/7/2018 de 9:00 a 14:00

 

  • A més a més de l'oferta territorial també pot ser que trobeu cursos molt interessants centralitzats o telemàtics. Alguns exemples:

9006160500 STEAM activities in the English Language Learning classroom (CLIL)

Curs. Biblioteca Ignasi Iglesias- Can Fabra (Barcelona). Del dilluns 16/7/2018 al 20/7/2018 de 10:00 a 14:00

9006290500 English language teaching at infant and first cycle of primary education

Curs. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dimarts 3/7/2018 al 10/7/2018 de 15:30 a 20:30

9006420500 Creatively teaching very young learners (3-6 year olds)

Curs. Institut d'Estudis Nord-americans (Barcelona). Del dilluns 2/7/2018 al 6/7/2018 de 9:00 a 14:00

 

Es preveu que es podran consultar les assignacions corresponents als cursos sol·licitats a  les meves activitats a finals de juny.

Esperem que l'oferta sigui del vostre interès i que la difongueu entre tot el professorat del centre, amb especial atenció al professorat d'anglès i de francès.

 

Comparteix a les xarxes: