6090121609 Programar i avaluar per competències. Secundària
2009-2010 Curs. Secundària Obligatòria

Formadors: Jaume Cortada i Laura Farran