Espai de treball per a les coordinadores i coordinadors dels Seminaris de Competències Bàsiques