Aquest seminari pretén impulsar la formació del professorat en el treball per competències bàsiques, base del currículum, i facilitar la difusió i l’intercanvi de recursos metodològics que afavoreixin els aprenentatges funcionals i la millora del treball competencial a l’aula, amb la implicació i el compromís de mestres i professorat