Elaboració d'activitats didàctiques amb PDI. El Notebook
Formadora: Mª del Mar Lluelles