I Jornades de Biblioteques Escolars de les comarques de Lleida.
Dissabe, 17 d'octubre de 2009