1.- Fracàs escolar?. La solució inesperada del gènere i la coeducació.
Daniel Gabarró
(Curs 2010-201)
2.-
Presentació del projecte de dinamització de lectura Mariquemportes, Mariquemdiu.
FLIc (Festival de literatures infantil i juvenil)
(Curs 2010-201)
3.-
Introducció a les comunitats d'aprenentatge. Ramon Flecha.(Curs 2010-201)
4.- Curs d'habilitats d'oratòria. Grup mintsmind. (Curs 2010-201)