1.- Parlem de l'atenció?
Ponent: Sra. Consol Feu (EAP 02 Lleida) (Curs 2008-2009)
2.-
Escola inclusiva i aprenetatge cooperatiu
Ponent: Sr. Pere Pujolàs Maset (Curs 2008-2009)
3.-
Cicle de conferències: "Nou currículum: treballar per competències" (Curs 2008-2009)
4.- Memòria i aprenentatge. Antencedents històrics i recerques científiques. (Curs 2008-2009)
Ponent: Sr. Josep R. Domènech Mira