Grup de treball per a la reflexió sobre els recursos i materials a l'abast per l'ensenyament de l'anglès.