1.- Parlem de l'atenció?
Ponent: Sra. Consol Feu (EAP 02 Lleida) (Curs 2008-2009)
2.-
Escola inclusiva i aprenetatge cooperatiu
Ponent: Sr. Pere Pujolàs Maset (Curs 2008-2009)
3.-
Cicle de conferències: "Nou currículum: treballar per competències" (Curs 2008-2009)
4.- Memòria i aprenentatge. Antencedents històrics i recerques científiques. (Curs 2008-2009)
Ponent: Sr. Josep R. Domènech Mira

1.- Fracàs escolar?. La solució inesperada del gènere i la coeducació.
Daniel Gabarró
(Curs 2010-201)
2.-
Presentació del projecte de dinamització de lectura Mariquemportes, Mariquemdiu.
FLIc (Festival de literatures infantil i juvenil)
(Curs 2010-201)
3.-
Introducció a les comunitats d'aprenentatge. Ramon Flecha.(Curs 2010-201)
4.- Curs d'habilitats d'oratòria. Grup mintsmind. (Curs 2010-201)

I Jornades de Biblioteques Escolars de les comarques de Lleida.
Dissabe, 17 d'octubre de 2009

Organitza: Xarxa de Biblioteques Escolars de les Terres de Lleida
Del 21 al 28 d'octubre de 2010