Navegació per internet
Formadora: Mª del Mar Lluelles

De la càmera al DVD passant per l'Studio 8. Com crear menús interactius
Formador: Ricard Saz

Com posar vídeo i àudio a la pàgina web
Formador: Josep Mª Seró

Fem ràdio amb el kit de la Xtec Ràdio. Com treure'n profit.
Formador: Francesc Alamon

Els blogs. Com crear-ne i treure'n profit al centre
Formador: Jose Martín

PDI Les pissarres digitals interactives a l'aula
Formador: David Colomina

Web 2.0
Formador: David Colomina

Elaboració d'activitats didàctiques amb PDI. El Notebook
Formadora: Mª del Mar Lluelles 

El portafoli digital
Formadora: Mª del Mar Lluelles