LLENGUA I ESCOLA, AVUI. 40 ANYS D’ENSENYAMENT DEL CATALÀ

TROBADA PEDAGÒGICA: LLENGUA I ESCOLA, AVUI. 40 ANYS D'ENSENYAMENT DEL CATALÀ

Enguany, s’acompleixen 40 anys de la creació del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC), nucli germinal de l’actual Servei Educatiu LIC. Creació que va fer efectiva la incorporació de l’ensenyament del català al sistema educatiu i l’inici dels programes d’immersió lingüística, que tan necessària ens ha sigut i encara ens és com a eina de progrés educatiu i com a motor de cohesió social.

Amb motiu d’aquesta efemèride, als nostres serveis territorials hem organitzat la trobada pedagògica LLENGUA I ESCOLA, AVUI. 40 ANYS D’ENSENYAMENT DEL CATALÀ, que es durà a terme el proper 27 de setembre de 2018, a les 17:30 a l’EOI de Lleida.

Aquesta activitat pretén ser un reconeixement a l’esforç que les i els docents, els equips directius i tota la comunitat educativa, com també les institucions del país, han fet durant tots aquests anys –i continuem fent– per situar la llengua catalana com un dels pilars fonamentals de l’escola catalana.

La formació del professorat en llengua i didàctica, els programes d’immersió lingüística, el desenvolupament dels projectes plurilingües de centre i d’entorn, han esdevingut i són avui un gran repte per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en una societat plural i diversa.

Altrament, són moltes les experiències reeixides que formen part d’aquest gran bagatge pedagògic dels nostres centres educatius. Pràctiques educatives de referència que demanen d’una constant reflexió i actualització pedagògica en el marc d’una societat en contínua evolució.

Cliqueu per accedir a la  inscripció

 

Comparteix a les xarxes: