I Congrés Internacional de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

Data esdeveniment: 
dijous, 23 novembre, 2017 - 11:00
Lloc: 
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont.

I Congrés Internacional de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

Dates: Els dies 23 i 24 de novembre de 2017

I Congrés Internacional de l'INDEST

Lloc al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont

Descripció

El I Congrés Internacional de l'INDEST sobre Desenvolupament Social i Territorial pretén, d'una banda, cohesionar els investigadors i les investigadors del propi institut, provinents del camp de les ciències socials i de les humanitats, amb l'objectiu d'enfortir i fer visible la seva tasca i recerca. D'altra banda, el Congrés també es planteja com un marc per a l'intercanvi de coneixements i experiències entre investigadors i investigadores de l'INDEST i d'altres grups i institucions de recerca. Alhora, el Congrés s'estructura al voltant de quatre grans eixos temàtics vertebradors, que coincideixen amb les quatre grans línies de recerca que s'ha proposat desenvolupar en els propers anys:

 ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible
L’objectiu d’aquest eix temàtic és l’estudi interdisciplinar de la sostenibilitat de les diverses accions socials, econòmiques, jurídiques, comunicatives, polítiques, històriques, lingüístiques, patrimonials, educatives, turístiques, etc. que es poden dur a terme sobre una comunitat o un territori. La sostenibilitat no té únicament un aspecte mediambiental i ecològic, sinó també social. Per tant, esdevé necessària la interrelació entre els dos aspectes esmentats per tal de tenir una activitat socioeconòmica i territorial sostenible.

 ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials
Aquest eix temàtic se centra en l’estudi dels processos socials, econòmics, històrics, jurídics, comunicatius, educatius, tecnològics i culturals que comporten els desplaçaments geogràfics dels individus amb diferents finalitats, des del desplaçament forçat per una situació de conflicte bèl·lic fins al turisme, passant per altres circumstàncies de mobilitat com poden ser la migració econòmica o la mobilitat acadèmica de l'estudiantat.

 ET3. Societat del lleure i consum cultural
Dins d’aquest eix es vol incloure la recerca teòrica i aplicada relacionada amb l'ampli ventall d'activitats humanes que formen part del que podríem definir com a societat o cultura del lleure, incloent la comunicació, la literatura, les arts visuals, el turisme, la història, l’educació, activitats culturals, informals i virtuals, l'esbarjo urbà i rural, l'esport i les activitats a l'aire lliure o els esdeveniments festius. El lleure té un context social i, per tant, cal estudiar-lo en relació als elements polítics, socials, educatius, econòmics, jurídics, lingüístics i culturals que conformen aquest context.

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment
L’objectiu d’aquest eix temàtic és l’estudi interdisciplinar dels estadis de la vida, des dels seus aspectes econòmics, jurídics, comunicatius, lingüístics, històrics, tecnològics, socials, culturals i educatius. La infància, la joventut i l’envelliment són uns processos i una situació comuna a la nostra societat de present i de futur. Per tant, l’estudi dels components generacionals d’un grup humà esdevé una necessitat socioeconòmica, cultural i educativa en pro del desenvolupament social i territorial.

Es tracta d'un congrés que pot interessar a estudiants, professors universitaris i no universitaris des del punt de vista de conèixer i introduir-se en el món de la recerca que es actualment en els camps de les ciències socials i de les humanitats dins i fora de la Universitat de Lleida. Dins del programa del congrés comptarem, per a cadascun dels quatre eixos temàtics, amb les ponències d'experts internacionals en el camp de la història i el desenvolupament regional, també en llengües i multilingüisme, sociologia i teoria social i sociologia de la cultura i de mètodes de recerca qualitatius avançats.

Lloc web oficial del Congrés

Comparteix a les xarxes: