Fer ciència a l'Educació Infantil

Data esdeveniment: 
dijous, 19 gener, 2017 - 18:00
Lloc: 
CRP Segrià -Gimnàs de l'Escola Joan XXIII-

Fer ciència a l'Educació Infantil

Codi Activitat: 6093031609

Modalitat: Taller d'Educació Infantil

Dates: 19 i 26 de gener i 2 de febrer.

Horari: De 1800 h a 20.30 h

Lloc: CRP Segrià -Gimnàs de l'Escola Joan XXIII-

 

Descripció:

El curs sorgeix de la necessitat que els docents adquireixin les competències necessàries per a dissenyar intervencions a l’aula a partir de la proposta de Descoberta de l’Entorn. Es tracta de reflexionar sobre els coneixements didàctics fonamentals per a l’ensenyament de les ciències al parvulari.

Aquest conjunt de coneixements ha de permetre que els/les mestres puguin seleccionar i aplicar les seqüències didàctiques del projecte de manera fonamentada, i promovent tant l’evolució progressiva del pensament científic com de les habilitats d’investigació científica dels infants.

Objectius:

 • Adquirir una visió fonamentada de la ciència i de l’activitat científica.
 • Comprendre les característiques més fonamentals de com els infants construeixen coneixement sobre el medi físic i natural.
 • Aprofundir en el plantejament i l’aplicació de les seqüències didàctiques proposades en el projecte de manera que el treball amb els infants sigui conseqüent amb la teoria científica que sustenta les esmentades seqüències i amb els processos d’evolució del pensament científic infantil.

Continguts:

     1. Aprendre i ensenyar ciències.

 • Processos característics de l’activitat científica.
 •  L’evolució del pensament científic.
 •  La importància dels llenguatges en la construcció de coneixement científic.
 •  L’adequació del context a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències.

      2. El treball científic amb els infants.

 • Els éssers vius : hàbitat (entorn natural i entorn social), creixement i canvi, desplaçament i manteniment dels animals a l’aula; concrecions amb els cargols, insectes i peixos.
 • Els materials: característiques i manipulació (safates experimentació).
 • El moviment: el pla inclinat, el pèndul i les catapultes.
 • La llum: característiques, la llum i les ombres, i la reflexió.
 • L’aigua: mescles i dissolucions, flotació i canvis d’estat.

Metodologia:

El curs es desenvoluparà a partir de sessions teòriques i, sobretot, de sessions pràctiques en les que es promourà l’intercanvi d’experiències i de coneixements.
Reflexió pedagògica sobre la metodologia i dinàmica que cal portar amb els infants en l’àrea de descoberta de l’entorn natural.
Treball teòric i pràctic sobre l’estructura de les seqüències didàctiques del projecte .
Familiaritzar al professorat amb els materials de treball que constitueixen el projecte i que ajuden a promoure la integració quotidiana del treball experimental en la descoberta de l’entorn natural.

Activitat organitzada en col·laboració amb l'EDITORIAL BARCANOVA

Comparteix a les xarxes: