treball en xarxa

Presentació de la proposta pedagògica d'Amical Mauthausen

De clara vocació pedagògica, l’Amical desenvolupa una intensa activitat educativa i cultural. D’una banda, amb xerrades en centres d’ensenyament secundari, i, de l’altra, amb diverses exposicions pròpies en constant itinerància pel territori. L’Amical organitza també viatges de divulgació als camps de concentració.