taller de matemàtiques

Taller de matemàtiques Jump Math

Taller de matemàtiques adreçat a professorat d'educació infantil, educació primària i 1r cicle d'ESO
•    Crear dinàmiques participatives a aula.
•    Fraccionar el procés d’ensenyament i aprenentatge en passes assumibles per a tots els alumnes.
•    Reforçar la seguretat del professorat en els coneixements bàsics i en impartir continguts de matemàtiques.