projectes

Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA)

S'ha publicat en el Portal de Centre la convocatòria de selecció de Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA) en centres educatius de Catalunya públics, de titularitat del Departament d’Educació, en el marc del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020:

Pàgines